VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ için profesyonel destek

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı için gerekli şartlar 5901 sayılı kanun gereğince belirlenmiş olup, doğumla yada sonradan kazanılması üzerine iki şekilde alınmaktadır.

Türk vatandaşlığı için azami 5 yıl kesintisiz bir şekilde Türkiye’de ikamet şartı aranmaktadır. 5 yıl içerisinde 6 aydan fazla yurt dışına çıkış yapılmamış olması gerekmektedir. Bütün şartları yerine getirmiş dahi olsalar yabancı uyruklu kişilerin mutlak vatandaşlık hakkı yoktur. Vatandaşlık başvuruları yetkili makamlarca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Uzun ve karmaşık bir süreç olan vatandaşlık işlemlerinizde ihtiyacınız olan profesyonel destek için; yasalara uygun, güvenilir ve pratik çözümlerimizle işleminizi sonuçlandırabiliriz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. 

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahiplerinde; a) Aile birliği içinde yaşama, b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. 

Başvuru için aranan şartlar;

a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, 
b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, 
c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek, 
ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

d) İyi ahlak sahibi olmak, 
e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, 
f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, 
g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, 

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 
a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. 
b) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. 
c) Göçmen olarak kabul edilen kişiler. 

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir. 

AKLINIZDA ÇOK FAZLA SORU OLABİLİR

İletişim formunu doldurun. Danışmanlarımız süreçlerle ilgili sizi bilgilendirsin.

İletişim formu

8

YILLIK
DANIŞMANLIK
DENEYİMİ

© 2021 – Mert Danışmanlık | Yabancılar İçin Resmi İzin Danışmanlıkları – Tüm Hakları Saklıdır.

Gizlilik Politikası | ORA Agency gururla destekliyor.