İKAMET İZNİ

İkamet izni için profesyonel destek

Türkiye'de turistik, ticari, eğitim, tedavi, aile vb. nedenler ile vize süresinden daha uzun kalmak isteyen her yabancı uyruklu kişinin ikamet izni alması şarttır.

Kalış amacına göre gerekli şart ve belgelere sahip olan bütün yabancılar ikamet izni alabilmektedir. Türlerine göre değişik sürelerde verilen ikamet izinleri için azami süre 1 yıldır. Yabancı şahsın ihtiyacına göre almış olduğu ikamet izni gerekli şart ve evraklar dahilinde ülkeye çıkış-giriş yapmadan uzatılmaktadır.

Herkesin başvurabileceği kısa dönem ikamet izinleri için ülkeye giriş yapmış yabancı uyruklu şahsın vize süresi dolmadan olmadan önce başvurması gerekmektedir. En fazla 1 yıllık verilen kısa dönem ikamet izni için, sağlık sigortası, adres belgesi, gelir belgesi mutlak gerekli belgelerdir.

Öğrenci İkamet İzni, Türkiye’de eğitim görecek bütün yabancılara verilmektedir. Bu izin başvurusu için azami ilkokul öğrencisi olmak gerekmektedir. Ayrıca sınava girerek yurtdışından Türkiye’de üniversite kazanan yabancılar içinde bu izin düzenlenir. Genellikle öğrenim süresinin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.

Aile ikamet izni, Türkiye’de bulunan Türk Vatandaşının yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da ergin ancak bakıma muhtaç çocuğuna verilir. Bahsi geçen vatandaşın; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izni Türkiye’de kesintisiz sekiz yıl yaşamış, son üç yıl sosyal yardım almamış, yeterli ve düzenli geçim kaynağına ve geçerli sağlık sigortasına sahip, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturmayan- göç politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç- yabancılara verilebilir.

İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir. İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz. İnsani ikamet izni olağanüstü durumlarda, mülteci ve irticai durumlarda bulunan yabancı şahıslar için verilmektedir.

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir. Bu iznin verilmesinde diğer ikamet izinlerinde aranan şartlar aranmaz. Verilen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplam üç yılı geçemez.

 
 

AKLINIZDA ÇOK FAZLA SORU OLABİLİR

İletişim formunu doldurun. Danışmanlarımız süreçlerle ilgili sizi bilgilendirsin.

İletişim formu

8

YILLIK
DANIŞMANLIK
DENEYİMİ

© 2021 – Mert Danışmanlık | Yabancılar İçin Resmi İzin Danışmanlıkları – Tüm Hakları Saklıdır.

Gizlilik Politikası | ORA Agency gururla destekliyor.