ÇALIŞMA İZNİ

ÇALIŞMA izni için profesyonel destek

Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu kişiler çalışma izni alarak çalışmak zorundadırlar.

Çalışma izni başvuruları bir işyeri, işletme veya ev hizmetleri üzerinden işveren tarafından yapılmaktadır. Çalışma izinleri türlerine bağlı olarak minimum 1 yıllıktır. Gerekli şart ve belgelere sahip olan yabancılar  ülkeden çıkış-giriş yapmadan çalışma izinlerini uzatabilirler. Ayrıca yurtdışından alınan çalışma izinleri ülke içerisinde 1 yıllık vize anlamına gelmektedir. Çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerinede geçmektedir.

Çalışma izni başvurularınız için deneyimli ve pratik ve yasal mevzuatlara uygun profesyonel destek için bize başvurabilirsiniz.

Ev hizmetleri kapsamında yabancılar; çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı ve yaşlı bakıcısı olarak çalışabilmektedir. Bu işlerin dışına çalışma izni verilmemektedir. Ev hizmetlerinde çalışan yabancılara çalışma izni ilk  yıl için 1  yıllık verilirken, devamı yıllarda +1 yıl olarak devam etmektedir. Çalışma izninin devam etmesi yada izni uzatmak için sgk prim borcu bulunmaması gerekmektedir.

Süreli çalışma izni, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kurum veya kuruluşa ait belirli bir işyerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla verilir. Çalışma izni süre uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır.

Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır. Bağımsız çalışma izni süreli olarak düzenlenir.

Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.

 

AKLINIZDA ÇOK FAZLA SORU OLABİLİR

İletişim formunu doldurun. Danışmanlarımız süreçlerle ilgili sizi bilgilendirsin.

İletişim formu

8

YILLIK
DANIŞMANLIK
DENEYİMİ

© 2021 – Mert Danışmanlık | Yabancılar İçin Resmi İzin Danışmanlıkları – Tüm Hakları Saklıdır.

Gizlilik Politikası | ORA Agency gururla destekliyor.